Open Hiring®: getest en goedgekeurd in Vlaanderen

Open Hiring® getest en goedgekeurd in Vlaanderen: een vaste job zonder sollicitatiegesprek

Een job zonder sollicitatiegesprek of cv, het kan dankzij Open Hiring®. Divergent-UGent heeft in samenwerking met o.a. Stad Gent en UNIZO Oost-Vlaanderen onderzocht of dit principe toepasbaar is op de Vlaamse arbeidsmarkt. Het pilootproject richtte zich voornamelijk op instapjobs in diverse sectoren als de zorg en horeca. De resultaten blijken positief voor zowel werknemers als werkgevers. Open Hiring® is een innovatieve rekruteringstechniek die komaf maakt met onnodige drempels die lager-opgeleide sollicitanten vaak ervaren bij klassieke selectiemethodes. Er komen geen cv, geen motivatiebrief, geen tests of geen vragen aan te pas. Wie wil werken, kan gewoon aan de slag. De job is de test en motivatie primeert. Het principe ontstond in de Verenigde Staten en is afgelopen jaar voor het eerst gelanceerd en onderzocht in Vlaanderen door Divergent-UGent (Onderzoeksgroep Loopbaan- en Personeelspsychologie), Stad Gent, UNIZO Oost-Vlaanderen en service designer Philippe Martens, met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Een bevraging bij 206 werkgevers vóór opstart van de studie gaf aan dat er bij Vlaamse bedrijven een duidelijk draagvlak was voor Open Hiring® als sollicitatiemethode. De daaropvolgende pilootstudie waarbij een 10-tal sollicitanten aangenomen werden bij Vlaamse ondernemingen en vervolgens opgevolgd en bevraagd werden, toont aan dat de motivatie bij werknemers die aangeworven werden via het principe van Open Hiring® bijzonder hoog ligt: na een maand tewerkstelling zien we scores van meer dan 83% op vlak van het ervaren van autonomie, het kunnen inzetten van competenties en verbondenheid met de werkvloer. Resultaten tonen dat bij werknemers via Open Hiring® de motivatie voornamelijk vanuit de persoon zelf komt (60% intrinsieke motivatie). Vooral de beleving van autonomie van de werknemer heeft een grote impact op diens motivatie. Kirsan, een medewerkster bij Zorgband die via Open Hiring® aangeworven is getuigt: "Ik was verbaasd over hoe vlot en rap ik aan een nieuwe job kon starten via Open Hiring®. Ik ben zeer tevreden met mijn huidige job."

Open Hiring® als middel in de strijd tegen arbeidsmarktkrapte. De meerderheid van de werkgevers in het pilootproject zou opnieuw kiezen voor Open Hiring® en verkiest deze methode boven een klassieke selectieprocedure. In de huidige context van arbeidsmarktkrapte, biedt Open Hiring® een laagdrempelige manier om werknemers te bereiken en te activeren. Open Hiring® is uitermate geschikt voor jobs waarvoor weinig tot geen voorkennis of opleiding vereist is en/of vaardigheden op de werkvloer zelf opgebouwd kunnen worden. Eva Derous, professor arbeidspsychologie aan de Universiteit Gent, stelt dat "Open Hiring® discriminatie voorkomt door iedereen -ongeacht achtergrond- kansen te bieden. Solliciteren lijkt evident, maar dat is het zeker niet voor iedereen. Klassieke selectieprocedures zijn oké maar voor sommige sollicitanten een onnodig of zelfs onterecht struikelblok. Een krappe en inclusieve arbeidsmarkt vraagt -naast klassieke selectie- om alternatieve selectieprocedures die aan de noden van specifieke doelgroepen tegemoet komen. Met Open Hiring® testten we dit voor het eerst uit in Vlaanderen om hierover vervolgens evidence-based advies te kunnen geven aan werkgevers en sollicitanten.” Jos Vermeiren, directeur van UNIZO Oost-Vlaanderen, geeft aan waarom Open Hiring® vanuit werkgeversperspectief zo waardevol kan zijn: “Werkgevers zijn volop op zoek naar werknemers en kijken vooral of iemand bereid is om aan de slag te gaan. Een goede kandidaat moet de goede motivatie en attitude aan de dag leggen om aan de slag te gaan. Het volledige rapport van deze studie zal eind september online geplaatst worden.

TERUG NAAR OVERZICHT
envelope